Doporučujeme

Kosmetika SB

sb-banner-160x600px-1437112667.jpg 

Alík a Facebook

Bezpečnost a ochrana zvířat – priorita

Hodnocení uživatelů:  / 42
NejhoršíNejlepší 

Odpovědně a slušně se chovat ke zvířatům, která jsou na člověku závislá, tj. k hospodářským zvířatům a zvířatům chovaným v zájmových chovech i ke zvířatům volně žijícím by mělo být samozřejmostí. Jelikož tomu tak v mnoha případech není, upravuje normy péče o zvířata celá řada právních předpisů. Lze jmenovat především veterinární zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání i zákon o ochraně přírody.

Někdy by se skoro chtělo říci, že o zvířata je "postaráno" lépe, než o lidi, aspoň z pohledu případných postihů. Však se také zvířata na rozdíl od lidí nemohou bránit, ani si postěžovat na patřičných místech.

Dozorem nad pohodou zvířat, neboli welfare, jsou pověřeny především orgány státního veterinárního dozoru, a to především na základě své plánované dozorové činnosti ale i na základě upozornění občanů či nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat.

Tak například za letošní první pololetí zkontrolovali veterinární inspektoři celkem 11 449 163 zvířat, z toho v chovech zkontrolovali 9 289 564 zvířat (včetně drůbeže), v obchodech 435 974 zvířat, 532 461 zvířat na jatkách a při přepravě 1 803 279 zvířat. Šlo celkem o 5 861 dozorových akcí, při kterých inspektoři zjistili 149 pochybení, na jejichž základě podali obcím podnět ke správnímu řízení.

Náročnost státního veterinárního dozoru nad pohodou zvířat je čím dál tím větší, protože postihuje nejen chovy hospodářských a zájmových zvířat, jejich přepravu, ale i všemožné akce, kde se počítá s veřejným vystoupením zvířat. Zde kontrolují kromě způsobu chovu především to, zda pořadatelé či vystupující plní podmínky schváleného Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat, který musí být schválený Ústřední komisí pro ochranu zvířat. Pořadatel povinen schválený Řád podat spolu s žádostí o stanovení veterinárních podmínek Státní veterinární správě, popřípadě krajským veterinárním správám a vyžádat si povolení obce k pořádání svodu zvířat.

 

Dalším povinným úkolem je kontrolovat zásilky živých zvířat v rámci systému TRACES, což je veterinární informační systém EU. Za první pololetí inspektoři veterinárních správ zkontrolovali 5 632 zásilek živých zvířat (plemenných, zájmových, volně žijících aj.). Z EU šlo o 1 349 zásilek a fyzicky bylo zkontrolováno 20 %, ze třetích zemí šlo o 302 zásilky a ty byly v místech určení zkontrolovány všechny (ostatní zásilky byly odeslány z ČR a ty byly kontrolovány rovněž všechny). Náročnost spočívá v tom, že se kontroly provádějí v místech určení, nikoli jako před vstupem do EU na pohraničních veterinárních stanicích.

Psí čuchometr

Bylinkový e-shop

160x600-001-1435832717.jpg

Pohlednice psů a zvířat z celého světa.